Semesterside for NOAS4101 - Høst 2003

Pensumlista er oppdatert med noen nye artikler og oversikt over hva som finnes i kompendium. Kompendiet vil ikke foreligge før senere.

18. aug. 2003 02:00

  • Undervisningen starter uke 34
  • Følg med for nærmere informasjon om når undervisningen avsluttes
  • OBS! Undervisningstid og sted er blitt flyttet, undervisningen foregår tirsdager 10.15-12 i seminarrom 405 PAM

1. aug. 2003 02:00