Semesterside for NOAS4101 - Høst 2004

  • Husk å ta med evaluering av emnet ved innleveringen av hjemmeoppgaven.

1. des. 2004 01:00

  • Se Om eksamen i dette emnet. Der står det retninglinjer for hjemmeoppgaver, slik som skriftstørrelse, antall eksemplarer av besvarelsen som skal leveres inn o.l.

1. des. 2004 01:00

Sett av fredag 12.11. fra kl. 12.30!

Vi starter med en sosial sammenkomst med enkel servering.

Kl. 14.15 - 16.00 foreleser professor Jens Normann Jørgensen, Københavns universitet om sprogere og sprogbrugere og tosprogethed

Sted: Audiotorium 1, Eilert Sundts hus

Samme dag kl. 17.15 holder høgskolelektor Finn Aasæther sin prøveforelesning for doktorgraden, "Nye perspektiver på tospråklig praksis, kultur og kognisjon - hva kan vi lære av etnometodologien?"

Sted: Auditorium 2 Sophus Bugge.

5. nov. 2004 01:00