Semesterside for NOAS4102 - Vår 2005

Tema for timen 28.04. er Strategier. Lærer: Liv Jorunn Bakkejord.

23. apr. 2005 02:00

Anne Goldens doktorgradsdisputas er fredag 15.04. kl. 9.15 i Auditorium 3, Helga Engs hus. Pøveforelesninger torsdag 14.04. i auditorium 3, Helga Engs hus. kl. 17.15 - 18: "man tager og man lager - Innlæreres kreativitet i ordlaging på norsk", kl. 18.15 - 19: "Leseforståelse på et andrespråk - teoretiske og didaktiske perspektiver"

4. apr. 2005 02:00

Oppgavepresentasjon flyttes til 17. mars. 10. mars gjennomgås kap. 5 i Brown, Malmkjær og Williams.

8. mars 2005 01:00