Semesterside for NOAS4102 - Vår 2007

Sensuren har falt, og resultatet ligger i Studentweb.

21. juni 2007 15:10

Dersom vi får færre enn fem søkere på dette emnet, vil undervisningsformen trolig måtte endres til delvis selvstudium med veiledning.

18. des. 2006 14:07