Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Besøksadresse: 
Henrik Wergelands hus, 1. et.

Ekspedisjonstid: 
12:30 - 15:00

Postadresse: 
Postboks 1102 Blindern
0317 Oslo

Telefon: 22 85 62 27
Faks: 22 85 71 00
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/iln/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Else Ryen  (kontaktinformasjon) tirsdager kl 14 - 15  faglærer
Anne Golden  (kontaktinformasjon)   emneansvarlig faglærer
Nina Kulsrud  (kontaktinformasjon) 13-14 tirsdag og torsdag  studiekonsulent
Publisert 4. okt. 2011 15:14 - Sist endret 13. jan. 2012 14:27