Semesterside for NOAS4103 - Høst 2004

  • Husk å ta med evaluering av emnet ved innlevering av hjemmeoppgaven.

1. des. 2004 01:00

Sett av fredag 12.11. fra kl. 12.30!

Vi starter med en sosial sammenkomst med enkel servering.

Kl. 14.15 - 16.00 foreleser professor Jens Normann Jørgensen, Københavns universitet om sprogere og sprogbrugere og tosprogethed

Sted: Audiotorium 1, Eilert Sundts hus

Samme dag kl. 17.15 holder høgskolelektor Finn Aasæther sin prøveforelesning for doktorgraden, "Nye perspektiver på tospråklig praksis, kultur og kognisjon - hva kan vi lære av etnometodologien?"

Sted: Auditorium 2 Sophus Bugge.

5. nov. 2004 01:00

Faglig sosialt samvær for NOAS-studenter 7.10.04

kl. 16.15 Gjesteforelesning Aud. 7 Eilert Sundts hus

Høgskolelektor Finn Aarsæther

Kodeveksling som ressurs i samtalen Kommunikasjon og samhandlig mellom tospråklige pakistansk-norske tiåringer

kl. 17.15 Sosialt samvær med servering

27. sep. 2004 02:00