Beskjeder

Publisert 1. des. 2004 01:00

  • Husk å ta med evaluering av emnet ved innlevering av hjemmeoppgaven.

Publisert 5. nov. 2004 01:00

Sett av fredag 12.11. fra kl. 12.30!

Vi starter med en sosial sammenkomst med enkel servering.

Kl. 14.15 - 16.00 foreleser professor Jens Normann Jørgensen, Københavns universitet om sprogere og sprogbrugere og tosprogethed

Sted: Audiotorium 1, Eilert Sundts hus

Samme dag kl. 17.15 holder høgskolelektor Finn Aasæther sin prøveforelesning for doktorgraden, "Nye perspektiver på tospråklig praksis, kultur og kognisjon - hva kan vi lære av etnometodologien?"

Sted: Auditorium 2 Sophus Bugge.

Publisert 27. sep. 2004 02:00

Faglig sosialt samvær for NOAS-studenter 7.10.04

kl. 16.15 Gjesteforelesning Aud. 7 Eilert Sundts hus

Høgskolelektor Finn Aarsæther

Kodeveksling som ressurs i samtalen Kommunikasjon og samhandlig mellom tospråklige pakistansk-norske tiåringer

kl. 17.15 Sosialt samvær med servering

Publisert 16. sep. 2004 02:00

  • Det blir ikke undervisning tirsdag 21. september. Den oppsatte planen følges den 28. september og beskjed vil da bli gitt ang forandring i planen videre.

Publisert 12. aug. 2004 02:00

Til studenter på Norsk som andrespråk

Har du lyst til å få verdifull og faglig relevant erfaring som samtalegruppeleder?

Institutt for lingvistiske fag har behov for samtalegruppeledere til studenter som følger våre norskkurs.

Foreløpig trenger vi samtalegruppeledere til våre studenter på trinn 3, men senere i semesteret kan det også være aktuelt med trinn 2. Din jobb vil være å sørge for at studentene får muntlig øvelse i norsk, dette gjøres i samsvar med de lærerne som er ansvarlig for kursene på hvert trinn. Det kan være å snakke om emner som det står skrevet om i avisen den dagen du skal ha samtalegruppen din, det kan være faglige emner som studentene har behov for å få snakket om, det kan være ting direkte relatert til det studentene har gjennomgått i klassen eller andre emner som opptar dem. Hovedsaken er at de får øvd seg i å snakke norsk.

Lønnen vil være kr 105,20 pr samtalegruppetime.

Vi trenger...