Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
17.08.2004Else Ryen  Tirsdag kl. 14.15 -17, Grupperom 6 Georg Sverdrups hus (3 timer)   Ordstilling; inversjon i norsk mellomspråk  Litteratur: Comrie 1981, Brautaset 1996.

Forelesning og diskusjon. 

24.08.2004Else Ryen  Tirsdag kl. 14.15 -17, Grupperom 6 Georg Sverdrups hus (2 timer)   Relativsetninger  Litteratur: Nistov 2002.

Seminar 

31.08.2004Else Ryen  Tirsdag kl. 14.15 -17, Grupperom 6 Georg Sverdrups hus (3 timer)   Det-setninger, Pro-drop.  Litteratur: Nistov 1999, Nistov 2001, Jønsberg 2001.

Forelesning og seminar.

Utdeling av obligatorisk oppgave 1 (skriftlig oppgave) 

07.09.2004  Uke 37  Ingen undervisning  Arbeid med oppgave 
14.09.2004Anne Golden  Tirsdag kl. 14.15 -17, Grupperom 6 Georg Sverdrups hus (3 timer)  Tilegnelse av andrespråkssyntaks. Typologisk markerthet.  Litteratur: Braidi 1999, Uri 1997, Hyltenstam 1990

Innlevering av oppgave 1 

21.09.2004Anne Golden  Tirsdag kl. 14.15 -17, Grupperom 6 Georg Sverdrups hus (2 timer)  Tilegnelse av andrespråkssyntaks. Setningsforståelse.  Litteratur: Glahn 2001, Pienemann & Håkansson 1999. Seminar.

Tilbakelevering av oppgaver.  

28.09.2004Else Ryen  Tirsdag kl. 14.15 -17, Grupperom 6 Georg Sverdrups hus (3 timer)  Verb, tilegnelse av fortidskategorien, aksjonsart og aspekt.  Litteratur: Endresen & Gam Simonsen 2001, Ragnarsdóttir, Gram Simonsen & Plunkett 1999, Cirkova 1992, Hagen 2001. Seminar. 
05.10.2004Else Ryen  Tirsdag kl. 14.15 -17, Grupperom 6 Georg Sverdrups hus (2 timer)  Passiv  Litteratur: Heltoft & Falster Jacobsen 1996, Ryen 1999 
12.10.2004Else Ryen  Tirsdag kl. 14.15 -17, Grupperom 6 Georg Sverdrups hus (3 timer)  Substantiv og substantivfrase  Litteratur: Alkema 1991, Alkema 1993, Hammarberg & Koptjevskaja-Tamm, Michalsen 1993, Uri 2001. Forelesning og seminar.

Utdeling av obligatorisk oppgave 2 (forberedelse av muntlig presentasjon) 

19.10.2004  Uke 43  Ingen undervisning  Arbeid med oppgave 
25.10.2004Anne Golden, Else Ryen  Tirsdag kl. 14.15 -17, Grupperom 6 Georg Sverdrups hus (2 timer)  Presentasjon av muntlig obligatorisk oppgave.  Innlevering oppgave 2 
02.11.2004  Uke 45  Ingen undervisning  Leseuke 
09.11.2004Anne Golden  Tirsdag kl. 14.15 -17, Grupperom 6 Georg Sverdrups hus (3 timer)  Semantikk  Forelesning og seminar. 
16.11.2004Anne Golden  Tirsdag kl. 14.15 -17, Grupperom 6 Georg Sverdrups hus (2 timer)  Semantikk  Seminar 
23.11.2004Anne Golden  Tirsdag kl. 14.15 -17, Grupperom 6 Georg Sverdrups hus   Semantikk  Seminar 
Publisert 7. mars 2005 17:59