Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Besøksadresse: 
Henrik Wergelands hus, 1. et.

Ekspedisjonstid: 
12:30 - 15:00

Postadresse: 
Postboks 1102 Blindern
0317 Oslo

Telefon: 22 85 62 27
Faks: 22 85 71 00
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/iln/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Nina Kulsrud  (kontaktinformasjon) 12:30 - 14:00  Studiekonsulent
Anne Golden  (kontaktinformasjon) onsdag 14 - 15  Faglærer
Else Ryen  (kontaktinformasjon) tirsdag 12 - 13  Faglærer
Publisert 24. apr. 2006 21:44 - Sist endret 24. apr. 2006 21:44