Beskjeder

Publisert 19. des. 2007 17:40

Sensuren har falt, og resultatet ligger i Studentweb.

Publisert 29. aug. 2007 10:31

Undervisningen er avlyst i dag pga. sykdom.

Publisert 26. juni 2007 17:17

Orienteringsmøte for alle studenter som tar emner i norsk som andrespråk: Torsdag 16. august 2007 kl. 14.15-16.00 i auditorium 2 Sophus Bugges hus.