Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Besøksadresse: 
Henrik Wergelands hus, 1. et.

Ekspedisjonstid: 
12:30 - 15:00

Postadresse: 
Postboks 1102 Blindern
0317 Oslo

Telefon: 22 85 62 27
Faks: 22 85 71 00
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/iln/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Inger Helene Frivik  (kontaktinformasjon)   Eksamenskonsulent
Liv-Anne Halderaker  (kontaktinformasjon) Mandag - fredag 12:30 - 14  Studiekonsulent
Anne Golden  (kontaktinformasjon) Tirsdag 13 -14  Faglærer
Else Ryen  (kontaktinformasjon) Fredag 10 -11  Emneansvarlig lærer
Publisert 31. okt. 2008 08:43 - Sist endret 9. jan. 2009 16:21