Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
20.01.2011      Undervisningen på dette emnet starter i uke 4. 
27.01.2011Anne Golden    Semantikk  Viberg 1998, Viberg 2004 
03.02.2011Anne Golden    Semantikk  Kövecses 2006, 2008 
10.02.2011Anne Golden    Semantikk  Lindberg m.fl. 1990, Cardieno 2010  
17.02.2011Else Ryen    Språktypologi  Comrie 1981, Hyltenstam 1990

Utlevering kvalifiseringsoppgave 

24.02.2011      Undervisningsfri. Arbeid med kvalifiseringsoppgave 
03.03.2011      Undervisningsfri. Arbeid med kvalifiseringsoppgave 
10.03.2011Anne Golden    Presentasjon av kvalifiseringsoppgaver  Muntlige presentasjoner av kvalifiseringsoppgaver. 
17.03.2011Else Ryen    Syntaks. Ordstilling  Hagen 1992,Brautaset 1996, Johansen 2008 
24.03.2011Else Ryen    Det-setninger, Nullanafori- Pro-drop  Nistov 2001, Jønsberg 2001, Nistov 1999 
31.03.2011Else Ryen    Relativsetninger. Tilegnelse andrespråkssyntaks  Nistov 2002, Braidi 1999 
07.04.2011Else Ryen    Setningsforståelse. Prosessering.  Uri 1997, Håkansson 2004 
14.04.2011Else Ryen    Verb og verbal  Ragnarsdottir m.fl. 1999, Endresen m.fl. 2001 
21.04.2011      Påske 
28.04.2011Else Ryen    Verb og verbal  Helland 2008, Ryen 1999 
05.05.2011Else Ryen    Verb og verbal  Cirkova 1992, Heltoft & Jacobsen 1996, Ryen 2009 
Publisert 29. nov. 2010 20:54 - Sist endret 26. apr. 2011 11:45