Semesterside for NOR1100 - Høst 2012

Kjære alle saman på NOR1100!

Eg seier meg lei for at timen i dag måtte avlysast; det kom av svikt i opplegget i og med at den som sette opp timeplanen, ikkje var merksam på at det vanlege rommet (A1 i ES) er oppteke i dag pga. Fagleg-pedagogisk dag.

Dermed blir det ei forskyving av timeplanen for resten av semestret, slik at siste førelesingstimen blir 29. november. Det er heldigvis framleis før eksamen, for den kjem først 5. desember.

Dei siste timane blir då haldne av desse førelesarane:

8. november: Gitte Mose

15. november: Arne Torp

22. november: Sten Olof Ullström

29. november: Svein Lie

Sjå elles revidert timeplan

Beste helsing Arne T.

1. nov. 2012 11:44

Gruppe-undervisning, lærer og 1. time:

Gruppe 1 (fredag 9.15-10, sem.rom 2 PAM): Eivor Spilling, 24/8.

Gruppe 2 (mandag 12.15-13, sem.rom 4 PAM): Urd Vindenes, 27/8.

Gruppe 3 (torsdag 9.15-10, sem.rom 2 PAM): Ingeborg Ribu, 30/8.

Gruppe 4 (tirsdag 9.15-10, sem.rom 2 PAM): Urd Vindenes, 28/8.

15. aug. 2012 15:32