Eksamen: Tid og stad

Trekkfrist

22. november

Eksamensordning

Skriftleg eksamen.

Tid: 13. desember kl. 14:30 (4 timer).

Stad:

Du må sjekke kor du skal møte i Studentweb, sidan det er fleire eksamenslokale.

Kunngjering av eksamensresultat: 9. januar

Obligatorisk oppgave

Eksamensresultatar

Du finn eksamensresultatane dine i Studentweb.

Meir om eksamen i dette emnet

Meir informasjon om eksamen i dette emnet finn du på emnesida.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2020 23:01