Pensum/læringskrav

Pensum/læringskrav NOR1100

Bøker

  • Almenningen, Olaf & Aud Søyland. 2012. Praktisk nynorsk for lærarstudentar. Oslo: Samlaget. s. 8–77 (70 s.).
  • Cramer, Jens & Peter Kirkegaard. 1996. Dansk sproglære for nordmænd. (2. utg.). Kap. 3, 4 og 5. Oslo: Ad notam Gyldendal. s. 39–90 (50 s.).

  • Kulbrandstad, Lars Anders & Torodd Kinn. 2016. Språkets mønstre (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. (Utom kapitlet Fonetikk og fonologi, s. 63–96.)

  • Mårtenson, Per & Anton Fjeldstad. 1999. Svenska för norrmän (3. utg.). Oslo: Ad notam Gyldendal. Del II, s. 35–100 (65 s.).

I kompendium

 

Dessutan vil følgjande hefte bli gjort tilgjengeleg

  • Larsson, Ida, Åshild Søfteland & Urd Vindenes. 2015. Øvingar i norsk grammatikk. Oslo: Universitetet i Oslo. 
Publisert 1. juni 2017 09:34 - Sist endra 5. sep. 2017 14:20