Semesterside for NOR1100 - Vår 2005

Sensur: torsdag 15. desember

2. des. 2005 16:33

Frist for å levere (stor) kvalifikasjonsoppgave blir fredag 8. april. Oppgava skal helst innleveres elektronisk og gjerne i Classfronter. Men om det ikke går, må den leveres i papirutgave seinest 8. april.

18. mars 2005 01:00

Det blir ingen undervisning fredag 1. april. Neste time blir derfor mandag 4. april, da det blir dansk med Elisabeth Oxfeldt, og deretter 8. april, da temaet blir leddsetninger med Svein Lie.

18. mars 2005 01:00