Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NOR1105 - Vår 2005

Sensur: Tirsdag 14. juni kl. 14.00. Sensuren slås opp på oppslagstavlen i 1.et. i Henrik Wergelands hus.

26. mai 2005 12:06

Rapport fra underveisevalueringen

Alle NOR1105-lærere og -studenter kan nå finne en kort rapport fra underveisevalueringen (mars 05) i mappen "Kursinformasjon" i Classfronter.

5. apr. 2005 02:00