Beskjeder

Publisert 31. aug. 2018 13:01

Etter å ha fundert over spørsmålet jeg fikk i går, har jeg landet på at *overigår* nok bør betraktes som en analogisk dannet sammensetning. Det som gjør den litt rar, er at det nok bare er tale om en eneste mulig modell -- *overimorgen*. (Hvorfor så folk sier *overimorgen* i stedet for *i overmorgen*, det er neste spørsmål, og der har jeg ikke noe svar.)

Publisert 23. aug. 2018 16:20

finner du forhåpentligvis ved å gå inn på 

http://tekstlab.uio.no/detnorskedialektlandskapet/

 

Husk å registrere deg som bruker.

Torsdag 30. august ser vi på østlandsk, og det betyr at både Fredrikstad, Stange, Ål, Vinje og 2 x Oslo er aktuelle. Vi rekker selvfølgelig ikke å se på alle disse i detalj... Sannsynligvis bruker vi mest tid på Fredrikstad og Stange. 

 

Publisert 14. aug. 2018 10:42

for forelesningene er klar, mens den for gruppetimene vil bli litt forsinket (av tekniske årsaker som det vil ta altfor lang tid å forklare). 

Publisert 10. aug. 2018 09:59

Velkommen til NOR 1107!

Vi tar fatt onsdag 22. august, og til da bør du ha lest kapittel 1 og 2 av Mæhlum & Røynelands bok "Det norske dialektlandskapet".