Eksamen: Tid og stad

Eksamensordning

Skriftleg eksamen.

Tid: 5. desember kl. 09:00 (4 timer).

Stad: Sal 3B Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – sjå rettleiingar for digital eksamen

Kunngjering av eksamensresultat: 9. januar

Obligatorisk innlevering

Kunngjering av eksamensresultat: 9. januar

Eksamensresultatar

Du finn eksamensresultatane dine i Studentweb.

Meir om eksamen i dette emnet

Meir informasjon om eksamen i dette emnet finn du på emnesida.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. jun. 2020 07:36