Semesterside for NOR1107 - Høst 2018

Etter å ha fundert over spørsmålet jeg fikk i går, har jeg landet på at *overigår* nok bør betraktes som en analogisk dannet sammensetning. Det som gjør den litt rar, er at det nok bare er tale om en eneste mulig modell -- *overimorgen*. (Hvorfor så folk sier *overimorgen* i stedet for *i overmorgen*, det er neste spørsmål, og der har jeg ikke noe svar.)

31. aug. 2018 13:01

finner du forhåpentligvis ved å gå inn på 

http://tekstlab.uio.no/detnorskedialektlandskapet/

 

Husk å registrere deg som bruker.

Torsdag 30. august ser vi på østlandsk, og det betyr at både Fredrikstad, Stange, Ål, Vinje og 2 x Oslo er aktuelle. Vi rekker selvfølgelig ikke å se på alle disse i detalj... Sannsynligvis bruker vi mest tid på Fredrikstad og Stange. 

 

23. aug. 2018 16:20