Undervisningsplan

DatoForelesarStadTemaKommentarar / ressursar
15.01.2009Unn Røyneland    Dialektologi og sosiolingvistikk - grunnbegrep   Litteratur: Språkmøte kap. 1 og 7, Norsk talemål kap. 2.  
22.01.2009Unn Røyneland    Sosiolingvistisk metode, talemålsstudiar i Noreg  Litteratur: Språkmøte kap. 4 og 8. Målprøve i første gruppetime (20.01): Standardtalemål frå Oslo  
29.01.2009Bente Ailin Svendsen    Globalisering og fleirspråklegheit  Litteratur: Språkmøte kap. 2, Johansen 2008, Brunstad 2006 Målprøve i gruppetime (27.01): Folkeleg oslomål  
05.02.2009Unn Røyneland    Norske dialektar: hovudmålmerke og inndeling   Litteratur: Norsk talemål kap. 3.  
12.02.2009Hans-Olav Enger    Norske dialektar: austnorsk   Litteratur: Norsk talemål kap. 4.1 og 4.2.  
19.02.2009      Undervisningsfri veke – arbeid med kvalifiseringsoppgåver 
26.02.2009Unn Røyneland    Norske dialektar: vestnorsk  Litteratur: Norsk talemål kap. 4.3. Målprøver i gruppetime (24.02): Flatlandet og fjellbygdene austafjells  
05.03.2009Hans-Olav Enger    Norske dialektar: trøndersk og nordnorsk   Litteratur: Norsk talemål kap. 4.4 og 4.5. Målprøver i gruppetime (03.03): Sørlandet, Sør- og Nord-Vestlandet  
12.03.2009Unn Røyneland    Talemålsutviklinga i Noreg i dag, dialektnivellering og regionalisering  Litteratur: Norsk talemål kap. 5., Mæhlum 2002, Hårstad 2005, Solheim 2007 Målprøver i gruppetime (10.03): Trøndelag, Nordland, Troms eller Finnmark 
19.03.2009Unn Røyneland    Talemålsutviklinga i Noreg i dag, dialektkontakt  Litteratur: Språkmøte kap. 3. Konfrontasjoner del II 
26.03.2009      Undervisningsfri veke – arbeid med kvalifiseringsoppgåver 
02.04.2009Unn Røyneland    Språk- og dialektkontakt   Litteratur: Språkmøte kap. 3., Konfrontasjoner del III 
16.04.2009Unn Røyneland    Språk, kjønn og makt  Litteratur: Melby 2008, Røyneland 2008 
23.04.2009      Forelesingsfri veke. Gruppetimen (21.04) går som vanleg. Arbeid med kvalifiseringsoppgåver. 
30.04.2009Bente Ailin Svendsen og Unn Røyneland    Multietnolektar  Litteratur: Opsahl m.fl. 2008, Sollid 2008, Svendsen 2008. I gruppetimen (28.04): Presentasjon av kvalifiseringsoppgåver. 
07.05.2009Bente Ailin Svendsen og Unn Røyneland    Dialekt og multietnolekt i Sverige   Litteratur: Fraurud 2003, Grönberg 2008 
14.05.2009Bente Ailin Svendsen og Unn Røyneland    Dialekt og multietnolekt i Danmark   Litteratur: Nielsen & Pedersen 1991, Quist 2002, Pedersen 2002, Maegaard 2002 
19.05.2009      Siste gruppetime! 
Publisert 12. des. 2008 14:04 - Sist endra 17. des. 2008 12:17