Semesterside for NOR1107 - Vår 2012

Gledesmelding!

Resten av semestret - fra og med i morgen onsd. 28. mars og t.o.m. 2. mai -- blir alle onsdagstimene i seminarrom 454 i P.A. Munchs hus. Og det trur vi blir meget bedre...

Glad helsing

seminarlederne

27. mars 2012 11:04

To nye pensumtekstar

Opsahl & Røyneland 2009 og Svendsen 2007 ligg no på Fronter.

Beste helsing Arne

9. feb. 2012 14:32

Velkommen til NOR 1107! Undervisningen starter først fredag 20. januar. Da vil plan for undervisningen bli fordelt (den vil også bli lagt ut i Fronter).

Til første leksjon er det fint om du har fått sett på s. 37 – 47 i Dialekter i Norge + kap. 1, 4 og 7 i Språkmøte.

Vel møtt!

11. jan. 2012 12:42