Dette emnet er nedlagt

Studentene på NOR 1120 skal …

Studentene på NOR 1120 skal følge undervisninga på NOR 1104, både forelesning og gruppe (se semestersida for NOR 1104). De skal altså melde seg også til NOR 1104. I tillegg skal de ha 6 dobbelttimer i tilleggspensumet for NOR 1120, f.o.m. 2. mars (se undervisningsplanen for NOR 1120).

Publisert 8. jan. 2007 11:53 - Sist endret 10. mai 2007 16:19