Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Norsk dialektologi og sosiolingvistikk

Lærebøker:

Papazian, Eric & Botolv Helleland: Norsk talemål. Lokal og sosial variasjon, 2005. Høyskoleforlaget.

Mæhlum, Brit, Gunnstein Akselberg, Unn Røyneland og Helge Sandøy: Språkmøte: innføring i sosiolingvistikk, 2003. Cappelen akademiske forlag. Kap. 1 t.o.m. kap. 4 (s. 13-85), kap. 8 (s. 144-165); i alt 93 sider.

10 språkprøver på i alt ca. 10 s. valgt fra disse områdene:

1) Flatbygdene østafjells, 2) fjellbygdene østafjells, 3) Sørlandet, 4) Sør-Vestlandet, 5) Nord-Vestlandet, 6) Trøndelag, 7) Nordland, 8) Troms eller Finnmark, 9) folkelig bymål, 10) standardtalemål fra samme by.

Tekster i kompendium NOR1120, del 1-2

Helge Omdal: Attitudes toward spoken and written Norwegian, 1995. del 1, side 37.

Eric Papazian: Bokmål som talemål, 2001. del 1, side 147.

Eric Papazian: Bygdemål, bymål og bokmål i Oslo-området, 2001. del 1, side 153.

Arne Kjell Foldvik: Spredning av skarring i Norge i løpet av om lag 70 år, 1988. del 1, side 191.

Liv Osnes Dalbakken: Den "sjedelige" sj-lyden, 1997. del 1, side 201.

Eric Papazian: "Skal det være noe vindus-skitt?", 1994. del 1, side 209.

Per P. Gulbrandsen: Hvor går de østnorske bymåla? , 1979. del 2, side 1.

Ellen Skolseg: "Egentlig så ha'kke vi no'n spessiel dialekt", del 2, side 9.

Elsa Kristiansen: En kvantitativ språkholdningsundersøkelse i Drammen, del 2, side 17.

Nina Berge Rudi: Skilnader i bruken av den heimlege dialekta i Hallingdal og Gudbrandsdalen, del 2, side 41.

Arne Torp: Bygdemål og sentrumsmål i Ringebu, del 2, side 55.

Martin Skjekkeland: Agder - ein region mellom aust og vest. Kva skjer med talemålet i området?, del 2, side 71.

Gunnstein Akselberg: Utviklinga av vossamålet ved tusenårsskiftet. Ei gransking av , del 2, side 95.

Ragnhild Sævik: Talemålet på Søre Sunnmøre i endring, del 2, side 127.

Egil Pettersen: : Bergens bymål (med språkprøve), Kompendium nr. 5013, s. 167-174.

Ernst H. Jahr: Litt om bruk av tjukk l i Oslo bymål, Kompendium nr. 5013, s. 183-190.

Helen Øygarden: Dativ - eit livskraftig kasus hjå 90-åras vagværar?, Kompendium nr. 5013, s. 215-231.

Dansk og svensk talemål

Lærebøker:

Cramer, Jens, og Peter Kierkegaard: Dansk sproglære for nordmænd, 1996. Ad notam, Gyldendal. s. 29-49.

Mårtenson, Per, og Anton Fjeldstad: Svenska för norrmän, 1993. Ad notam, Gyldendal. s. 9-34.

Tekster i kompendium NOR1104, danske og svenske tekster

Svensk språk (ca. 30 s.).

5 målprøver: Sønderjysk, fynsk, bornholmsk, lav- og højkøbenhavnsk .

Inge Lise Pedersen: Sociolingvisternes dialekter,

Ulla-Britt Kotsinas : Rinkebysvenskan - en dialekt?,

Pia Quist: Nye danskere, nye dialekter,

Publisert 24. okt. 2006 10:47 - Sist endret 27. jan. 2007 17:53