Semesterside for NOR1300 - Vår 2008

Sensuren er klar og kan ses i Studentweb.

18. juni 2008 14:23

NB: Detaljert undervisningsplan er endret: Forelesningen 21. april og forelesningen 30. april har byttet plass.

15. apr. 2008 18:18

Kvalifiseringsoppgave 2, innleveringsfrist: fredag 4. april

Enten: "En analyse av første kapittel av Amalie Skrams roman Forraadt (1892) som utgangspunkt for romanen i sin helhet, med henblikk på form, tematikk og eventuelle naturalistiske trekk."

Eller: "En undersøkelse af naturalistiske og ikke-naturalistiske trekk i J.P.Jacobsens novelle 'Et Skud i Taagen'”.

10. mars 2008 12:48