Semesterside for NOR1301 - Vår 2017

Dette emnet har muntlig eksamen i uke 22. Alle som har andre eksamener denne uka, bes sende e-post om dette til studiekonsulent (nina.kulsrud@iln.uio.no') innen 1. mai, slik at vi kan sette opp en kollisjonsfri plan. Disse e-postene blir ikke besvart. Muntligplanen sendes ut ca to uker før eksamen.

23. jan. 2017 10:51