Semesterside for NOR1301 - Vår 2018

Karakterene ligger nå i Studentweb.

5. juni 2018 13:06

Dette emnet har muntlig eksamen i uke 23. Alle som har andre eksamener denne uka, bes sende e-post om dette til studiekonsulent (nina.kulsrud@iln.uio.no) innen 15. april, slik at vi kan sette opp en kollisjonsfri plan. Disse e-postene blir ikke besvart. Muntligplanen sendes ut ca to uker før eksamen.

17. jan. 2018 07:38