Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

21. mai

Eksamensordning

Muntlig eksamen.

Merknad: Muntlig eksamen uke 23

Obligatorisk oppgave

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. aug. 2020 14:52