Beskjeder

Det blir noen endringer i pensum for NOR 1302. Bl.a. utgår Alexander Mellis Barneregjeringen  fra pensum. Ny beskjed kommer i løpet av uken.

Noen av lenkene til elektronisk tilgjengelige tekster er blitt brutt. Jeg har rettet opp de fleste. Mange elektronisk tilgjengelige tekstene vil også legges på Fronter-siden for emnet.

 

Torill Steinfeld (6.8.)

 

Publisert 10. jan. 2014 12:30

Sensuren faller antakelig mandag den 9.1., ca klokken 16.

Torill Steinfeld

Publisert 25. nov. 2013 12:19

 

Jeg kan ta en ekstra undervisningstime med dere etter Hanne Kiils undervisning den 25.11. Jeg har reservert undervisningsrom 2 i Universitetsbiblioteket fra klokken 12.15, men foreslår at vi starter kl. 12.30, slik at dere får en lunsjpause.  Rommet er reservert til 14.

Publisert 1. okt. 2013 12:44

Kvalifiseringsoppgaven er nå lagt ut på Fronter. Frist for innlevering er mandag 21.10. kl. 10. Ta med utskrift til undervisningstimen.

Dere finner oppgaven og annen informasjon i en mappe under "Undervisning".

Bruk godtatte normer for oppsett, for eks. "Ti bud" som også ligger i mappen for kvalifiseringsoppgaver.

Alle som ikke har hatt/skal ha muntlig opplegg lverer skriftlig oppgave.

 

Torill Steinfeld

Publisert 18. sep. 2013 18:15

Jeg har notert at Ingeborg og Ane skal innlede mandag om hhv Nodelmanns artikkel og Vestlys bok.

 

Torill

 

 

Publisert 13. aug. 2013 09:56

Vi starter seminaret på mandag. Dere finner opplysninger om hva som skal leses på timeplanen på denne emnesiden for NOR 1302. Dessverre har vi måttet endre pensum noe. Dette er markert på pensumlisten.

Vi starter med en del eldre korttekster. De fleste fins på Fronter-siden for emnet - på den gamle versjonen som dere skal ha tilgang til: https://fronter.com/uio/index.phtml.

Mallingteksten fins her (s.182-83): http://books.google.dk/books?id=l9NAAAAAcAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

Torill Steinfeld

Publisert 12. aug. 2013 19:46

Tekster legges i den gamle versjonen av Fronter: https://fronter.com/uio/index.phtml

Der finner dere flere av tekstene til første gang.

Pensum er noe endret. Noen av tekstene i kompendioet er tatt ut av pensum, og det er avtalt at kompendiet vil bli nedpriset.

Torill Steinfeld

Publisert 30. juli 2013 17:18

Undervisningen i barne- og ungdomslitteratur arrangeres i samarbeid med Norsk barnebokinstitutt. Foreleser fra barnebokinstituttet er Hanne Kill, som er litteraturpedagog og formidlingsrådgiver ved instituttet. Studenter bør gjøre seg kjent med instituttets nettsted: http://barnebokinstituttet.no/

Torill Steinfeld og Sten-Olof Ullström bidrar fra ILN.

 

Torill Steinfeld (emneansvarlig)