Pensum/læringskrav

Alexander Mellis Barneregjeringen utgår fra pensum. Det er også gjort andre justeringer.

 

Det meste av elektroniske tekster vil bli lagt ut på Frontersiden for emnet.

 

 

 

 

NOR1302 - Nordisk barne- og ungdomslitteratur 1

Høst 2013

Pensum/læringskrav

Med forbehold om mindre endringer.

 

Primærtekster

Dahle, Gro; Nyhus, Svein: Snill , (2000). Cappelen.

Eeg, Harald Rosenløw: Gyldig fravær. Aschehoug (2011)

Egner, Thorbjørn: Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen (1953) og Karius og Baktus

Gripe, Maria: Agnes Cecilia. En sällsam historia (1981). Pocketbok En bok för alla (2011)

Lie, Bernt: ”Napoleon”, i Peter Napoleon (1900/1917) ss. 39-60: http://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=UBO&tab=default_tab&query=any,contains,12149411x&vid=UBO

Lindgren, Astrid. Mio min Mio, 1954. Rabén & Sjögren (2003)

Hansen, Mauritz. ”Lille Alvilde" (1829), i "Noveller i Udvalg": http://www.nb.no/nbsok/nb/1f8163f562905ef7cace520e43b1a3ec?index=4#494 (1882):  ss. 481– 85. Fil på Frontersiden for emnet.

Haq, Iram og Endre Skandfer: Skylappjenta, 2009 (bildebok) (NY PÅ PENSUMLISTEN)

Hole, Stian. Garmanns sommer. Cappelen (2006)

Hovland, Ragnar: Bjørnen Alfred og hunden Samuel forlèt Pappkartongen, 1993 (småbarnsbok)   (NY PÅ PENSUMLISTEN)                                                                                                                                                                          

Loe, Erlend: Kurtby, (2008).

Løland, Rasmus: Kvitebjørnen (1906): http://www.nb.no/nbsok/nb/4786d5d969af43a339898f32d3016a4c.nbdigital?lang=no#106

Melli, Aleksander: Barneregjeringen, Cappelen Damm (2008)

Moe, Jørgen. I Brønden og i Kjærnet. Smaahistorier for Børn (1851). Nyere utgave ved Høgskolen i Vestfold.

Mæhle, Lars: Landet under isen (2009)

Rolfsen, Nordahl: "Tulla i børnenes flagtog" i Rolfsen, Nordahl: Læsebog for folkeskolen, 1892, ss. 221–229. "Elektronisk utgave":http://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=UBO&tab=default_tab&query=any,contains,09311219x&vid=UBO

Selmer, Ågot Gjems: Fra Smaapigernes bog (1900), ss. 1–39

Sivle, Per: ”Ein triskilling”, i Sogor (1887). 3. utg. (1906), ss. 7–40

Sætre, Inga H.: Fallteknikk, 2011 (bilderoman/grafisk roman) (NY PÅ PENSUMLISTEN)

Vestly, Anne-Cath: Åtte små, to store og en lastebil (1957)

Zwilgmeyer, Dikken: Vi Børn (1890): http://www.nb.no/nbsok/nb/1c72b530be4307a8ff03c47c9d652bdf?index=1#0

Aanrud, Hans: Den første arbeidsdag”, i Storkarer: fortællinger for store of smaa (1902), ss. 12–23 (også i mappe på Fronter)

 

Korttekster  i mappe på Fronter og lenker til korttekster

Andersen, H.C.: Konen med Æggene

Hansen, Mauritz:  Lille Alvhilde

LaFontaine: Ravnen og Reven (gjendiktet av K.L.Rahbek og av F. Schaldemose)

Malling Ove: Om Tordenskjold. Fra store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere 1777/1810, s. 182-83  http://books.google.dk/books?id=l9NAAAAAcAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

Wergeland, Henrik: Smaafuglene paa Julenæget, Veirhanen og Maaltrosten, Piletrærne og Skjæren, Røde og grå Dompaper

Wergeland, Nikolai: Skoledrengene

Winther, Christian: Flugten til Amerika

Wergeland og H.C. Andersen om fabelen

Aanrud, Hans: Den første arbeidsdag”, i Storkarer: fortællinger for store of smaa (1902), ss. 12–23

 

Kan bli noe justert/supplert.

Faglitteratur

I kompendium

Danielsson, Karin: "Maria Gripes romantik. En återspegling av tillvaron, i ´Agnes Cecilia´, ´Skuggan över stenbänken´ och ´De vita skuggorna i skogen´", i Horisont 1985:4, ss. 66–81

Dalgaard, Niels: "Fantastisk litteratur. Forsøg på en teoretisk afklaring", i På fantasiens vinger. Om fantastisk litteratur for børn og unge. Kbh. 2002, Høst & Søn. ss. 7–27 Holmberg, Hans: "Den återskapade enheten. Om hur Astrid Lindgren utvecklar och finner sin sagoform", i Holmberg, Hans: Från prins Hatt till prins Mio. Om sagogenrens utveckling. Stockholm 1988, ss. 69–104

Juncker, Beth: ”Børnelitterære paradokser”, i Om processen. Det æestetiske betydning i børns kultur. Danmarks biblioteksskole, 2006, ss. 32–56 (Utgår av pensum)

Kampp, Bodil: Kampen om fortællingen. Om ungdomslitteraturens egenart, i N. Christensen og A K. Skyggebjerg: På opdagelse i børnelitteraturen. Festskrift til Torben Weinreich. Kbh. 2006, ss. 46–58

Mjør, Ingeborg: ”Nærleik, kjærleik – til tekstens lesar”, i Norsklæreren. Tidsskrift for språk og litteratur, nr 3/1998, ss. 33–41

Nodelman, Perry: "Barnelitteratur som sjanger", i H. Bache-Wiig (red): Veier til barneboka. 1997, ss. 12–54

Nikolajeva, Maria: “Indledning”, i Bilderbokens pusselbitar. Lund 2000, ss. 11–44

Nikolajeva, Maria: ”Ch. 4: From Epic to Polyphony”, i Children’s Literature Comes of Age: Toward a new aesthetic. New York 1996, ss. 95–120 (Utgår av pensum)

Ommundsen, Åse Marie ”Barnebokas begynnelse. Kulturkamp, identitet og nasjonsbygging i 1800-tallets Norge”, i På terskelen. Bidrag om nordisk barne- og ungdomslitteratur. 2006, ss. 27–38

Rhedin, Ulla: ”Bilderbokmediet”, i Bildeboken. På väg mot en teori. Stockholm 1993, ss. 127–168 (Utgår av pensum)

Risa, Gunvor: ””Noget om Moerskabslæsning”. Lesing, skole og litteratur i Norge i første halvdel av 1800-talet”, i Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen. 2011, ss. 112–121

Svensen, Åsfrid: “Kap. 1: Lyst og læring”, i Å bygge en verden av ord. Lyst og læring i barne- og ungdomslitteratur. 2001, ss. 17–48

Wall: Barbara: “Introduction”, i The Narrator’s Voice. The Dilemma of Children’s Fiction. Macmillan Press 1991, ss. 1–10.

 

Elektronisk tilgjengelig faglitteratur

 

Fabel. I Bibliotekarstudentenes nettleksikon om litteratur og medier. http://home.hio.no/~helgerid/litteraturogmedieleksikon/bibliotekarstudentens.html

Bache-Wiig, Harald: ”Norsk barnelitteratur mellom Wonderland og Neverland. Om samspel mellom gammalt og nytt, framandt og heimleg i norsk barnelitteratur.” I: Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold (red.): Årboka. Litteratur for barn og unge 2006, s. 76-88 (I mappe på Fronter)

 

Bjørkøy, Aasta Bjorvand: "Fra Pinnocchio-småinger til tanntroll. Karius og Baktus fra 1941 til 1958" i Edda, 2,2012.

Moe, Mette: "Fortellinger i knehøyde. Barns verden sett med Vestlys blikk" i barnebokkritikk.no.

Ommundsen, Åse Marie: ”På vei mot barnelitteraturens grense? Erlend Loes Kurtby", i Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning , 2010:1, ss. 33–49 (UTGÅR AV PENSUM)

Penne, Sylvi: " Å bli en som leser litteratur – en utviklingshistorie om lesing fra 6 til 16", i S. Penne: Norsk som identitetsfag –norsklæreren i det moderne. Oslo 2001, ss. 288–305

Svensen, Åsfrid: "Forteljingar og livsprosjekt i Rasmus Lølands Kvitebjørnen", i Å bygge en verden med ord: http://www.forfattarnett.no/rasmusloland/index.php/artiklar/a-bygge-en-verden-av-ord

Det forventes at studentene i tillegg gjør seg noe kjent med Norsk barnelitteraturhistorie (1997/2005).

 

Artikler  i nytt kompendium

 

Brenner, Robin: "Comics and Graphic Novels”. I: Wolf et al. (red.): Handbook of Research on Children's and Young Adult Literature, 2010, s. 256267

Ommundsen, Åse Marie: “Eventyr på nye veier.“ I: Maria Lassén-Seger og Mia Österlund (red.): Till en evakuerad igelkott, 2012, s. 231-242

 

 

Publisert 22. mai 2013 17:00 - Sist endret 11. nov. 2013 11:02