Pensum/læringskrav

Primærlitteratur

Lisa Aisato 2010. Odd er et egg. Oslo: Gyldendal.

Stian Hole 2013. Annas himmel. Oslo: Cappelen Damm.

Synne Lea og Stian Hole 2013. Nattevakt. Oslo: Cappelen Damm.

Håkon Øvreås og Øyvind Torseter 2013. Brune. Oslo: Gyldendal.

Brynjulf Jung Tjønn 2013. Så vakker du er. Oslo: Cappelen Damm.

Eeg, Harald Rosenløw 2011. Gyldig fravær. Oslo: Aschehoug

Synne Lea 2012. Leo og Mei. Oslo: Cappelen Damm.

Hagerup, Hilde 2000. Høyest elsket. Oslo: Aschehoug

Eriksen, Endre Lund 2002. Pitbull-Terje går amok. Oslo: Aschehoug

Astrid Lindgren 1954. Mio, min mio. Stockholm: Rabén & Sjögren.

Maria Gripe 1981. Agnes Cecilia. En sällsam historia. Pocketutgave fra 2011, utgitt av En bok för alla

Lene Kaaberbøl 2010. Villheks – Ildprøven. København: Forlaget Alvilda

Manu Sareen 2014. Mohammed og Grete. København: Carlsen Forlag.

 

Sekundærlitteratur

Følgende artikler kan lastes ned:

Maria Nikolajeva 2013. «Picturebooks and emotional literacy», i The Reading Teacher, vol. 67, s. 249–254: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/trtr.1229/full

Penne, Sylvi 2001.«Å bli en som leser litteratur – en utviklingshistorie om lesing fra 6 til 16», i S. Penne: Norsk som identitetsfag –norsklæreren i det moderne. Oslo, s. 288–305

Kompendium

Hallberg, Kristin 1982. «Litteraturvetenskapen och bilderboksforskningen». I Tidskrift för litteraturvetenskap, nr. 3/4, 163–168. Stockholm, Litteraturvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Sten-Olof Ullström 2013. «Himlen är skön! Om sorg og livsbejakelse i Stian Holes Annas himmel», s. 18–27 i Bøygen 3/2013

Lene Kaaberbøl 2002. «Og de levede lykkeligt?». I Dalgaard (red.) På fantasiens vinger. Om fantastisk litteratur for børn og unge. København: Høst & Søn.

Danielsson, Karin 1985. «Maria Gripes romantik. En återspegling av tillvaron, i ´Agnes

Cecilia´, ´Skuggan över stenbänken´ och ´De vita skuggorna i skogen´», i Horisont 1985:4, s. 66–81

Dalgaard, Niels 2002. «Fantastisk litteratur. Forsøg på en teoretisk afklaring», i På fantasiens vinger. Om fantastisk litteratur for børn og unge. København: Høst & Søn. s. 7–27

Holmberg, Hans 1988. «Den återskapade enheten. Om hur Astrid Lindgren utvecklar och finner sin Sagoform», i Holmberg, Hans: Från prins Hatt till prins Mio. Om sagogenrens utveckling. Stockholm, ss. 69–104

Juncker, Bodil 2006. «Børnelitterære paradokser», i Om processen. Det æstetiskes betydning i børns kultur, s. 32–56. Tiderne skifter

Kampp, Bodil: «Kampen om fortællingen. Om ungdomslitteraturens egenart», i N. Christensen og A K. Skyggebjerg: På opdagelse i børnelitteraturen. Festskrift til Torben Weinreich. Kbh. 2006, s. 46–58

Mjør, Ingeborg: «Nærleik, kjærleik – til tekstens lesar», i Norsklæreren. Tidsskrift for språk og litteratur, nr 3/1998, s. 33–41

Nodelman, Perry: «Barnelitteratur som sjanger», i H. Bache-Wiig (red): Nye veier til barneboka. 1997, ss. 12–54

Nikolajeva, Maria 2000. «Indledning», i Bilderbokens pusselbitar. Lund, ss. 11–44

Nikolajeva, Maria 1996. ch. 4 "From Epic to Polyphony", s. 95-102 i Children's Literature Comes of Age. Towards a New Aesthetic. Garland Publishing

Rhedin, Ulla 1993. «Bilderbokmediet», i Bilderboken. På väg mot en teori, s. 127–168. Stockholm.

Svensen, Åsfrid 2001. Kap. 1: «Lyst og læring», i Å bygge en verden av ord. Lyst og læring i barne- og ungdomslitteratur, s. 17–48

Wall: Barbara 1991. «Introduction», i The Narrator’s Voice. The Dilemma of Children’s Fiction. Macmillan Press 1991, ss. 1–10.

 

Anbefalt litteratur

Det forventes at studentene i tillegg gjør seg noe kjent med Norsk barnelitteraturhistorie (1997, ny utgave fra 2005).

Agnes-Margrethe Bjorvand og Svein Slettan (red.) 2004. Barneboklesninger. Norsk Samtidslitteratur for barn og unge. Bergen: Fagbokforlaget.

Rhedin, Ulla, Oscar K. og Lena Eriksson 2014. En fanfar for bilderboken. Alfabeta Forlag.

Slettan, Svein 2010. Inn i barnelitteraturen. Artiklar om bøker for barn og unge. Høyskoleforlaget

Birkeland, Tone og Ingeborg Mjør [2000] 2012. Barnelitteratur – sjangrar og teksttypar. Landslaget for norskundervisning / Cappelen Damm akademisk.

Publisert 12. aug. 2014 13:28 - Sist endret 13. okt. 2014 12:49