Pensum/læringskrav

Primærtekster

Egner, Thorbjørn: Klatremus og de andre dyra i Hakkebakkeskogen (1953)

Floden, Halvor: Frik med fela (1917)

Haugen, Tormod: Øglene kommer (1991) eller Rosenløw Eeg, Harald: Stjernetrekker (2002)

Havrevold, Finn: Grunnbrott (1959)

Lindgren, Astrid: Ronja Røvardotter (1981)

Løland, Rasmus: Det store nashornet (1900)

Moe, Jørgen: I Brønden og i Tjærnet (1851)

Newth, Mette: Bortførelsen (1987)

Vestly, Anne-Cath: Åtte små, to store og en lastebil (1957)

Zwilgmeyer, Dikken: Vi børn (1990)

Aanrud, Hans: Sidsel Sidsærk (1903)

Teoretisk stoff

(Vil foreligge i eget kompendium)

Bache-Wiig, Harald: Østens og Vestens drage. Om brytningen mellom utopi og Dystopi i Tormod Haugens Øglene kommer. I: H. Bache-Wiig: Norsk Barnelitteratur. Lek på alvor. Glimt gjennom 100 år, 1996, s. 160 – 179.

Edström, Vivi: ”Berättelsens möjligheter. Begreppet adaption”. Barnbokens form. En studie i konsten att berätta, Stockholm 1994, s. 177 – 198.

Hagemann, Sonja: ”Endringer I barneoppdragelsen. Barnelitteratur som speil.” Forskningsnytt 24/1979, 42 -49 [Deles ut av faglærer]

Møhl, Bo og Schack, Maj: ”Børnets fantasi og børnebogens fantastik”. I: Når børn Læser, København 1980, s. 95 – 122 .

Møller Kristensen, Sven: ”Vurdering af børnebøger”. I: Børne- og ungdomsbøger. Problemer og analyser, København 1969. s. 25 – 34.

Nikolajeva, Maria: ”From Epic to Polyphony”. I: Children´s Literature comes of Age: towards a new aesthetic, New York 1996, 95 – 120.

Nodelman, Perry: ”Barnelitteratur som sjanger.” I: H. Bache-Wiig (red.): Veier til barneboka, 1997, s. 12 – 54 .

Svensen, Åsfrid: ”Lyst og læring”. 1. I: Å bygge en verden av ord. Lyst og læring i barne- og ungdomslitteratur, 1981, s. 17 - 48.

Kock Knudsen, Marianne: ”Utvikling av ungdomsboka”. Rapport fra konferanse om barne- og ungdomslitteratur, 1988, s. 75 – 98.

Mjør, Ingeborg: ”Nærleik, kjærleik til tekstens lesarar”. I: Norsklæreren 3/1998 s. 33 –41

Publisert 25. okt. 2005 12:25 - Sist endret 9. des. 2005 10:58