Informasjon om eksamen i emnet NOR2111 hausten 2003

Oppgåveinnlevering: Måndag 8. desember. Innlevering skjer på ekspedisjonskontoret, rom 203 HW. Kontoret er ope kl. 9-15 innleveringsdagen.

Sensur: Onsdag 17. desember

Merk!
Ver merksam på at emner kan ha fleire vurderingsformer, noen emne har bare skoleeksamen, og noen har for eksempel både heimeeksamen og skoleeksamen. Dette kan du sjekke under punktet Vurderingsform i emnepresentasjonen. Dersom emnet også har ein skoleeksamen, må du finne opplysningar om tid og stad under lenken "Tid og sted".