Pensum/læringskrav

Tor Åfarli o.fl.: Norsk generativ grammatikk, 2003. Kap. 1-18.

Hans-Olav Enger (og Kristian Emil Kristoffersen): Innføring i norsk grammatikk, 2000. Kap. 2-3 og 5-7.

Som oppslagsverk:

Jan Terje Faarlund, Svein Lie og Kjell Ivar Vannebo: Norsk referansegrammatikk, 1997.

Stuttare utdrag og artiklar, m.a.:

Lars-Olof Delsing : The Internal Structure of Noun Phrases in the Scandinavian Languages, 1993. Kap. 3.

Lars Hellan 1986: "On Anaphora and Predication in Norwegian." L. Hellan & K. Koch Christensen (utg.): Topics in Scandinavian Syntax, Dordrecht, s. 103-124.

Lars Hellan og Christer Platzack 1995: "Pronouns in Scandinavian Languages: An Overview." Working Papers in Scandinavian Syntax 56:47-69.

Kirsti Koch Christensen 1989: "Partisippkongruens, A’-argumenter og hv-flytting." E. H. Jahr & O. Lorentz (utg.): Syntaks/Syntax, s. 363-385.

Kirsti Koch Christensen 1991: "Skandinaviske presenteringssetninger i GB-teoretisk perspektiv." Norsk lingvistisk tidsskrift 9:21-49

Kirsti Koch Christensen 1991: "Complex Passives Reanalysed." Working Papers in Scandinavian Syntax 48:45-75.

Hans-Olav Enger 2000: "Verbendelsen –s i norsk bokmål: Bøying eller avledning?" Norsk lingvistisk tidsskrift 18:9-37.

Janne B. Johannessen 2001: "Sammensatte ord." Norsk lingvistisk tidsskrift 19:59-93.

I tillegg kjem eit utdrag på om lag 100 sider frå Norsk referansegrammatikk, valt i samråd med faglærar i tilknyting til den individuelle emneoppgåva.

Publisert 7. mars 2005 20:22