Beskjeder

Publisert 6. aug. 2020 10:22

Emnet har en obligatorisk skriftlig kvalifiseringsoppgave. Oppgaven utleveres 17. september (sic), og har frist til 1. oktober.

Publisert 26. juni 2020 12:02

Det er undervisning torsdager 1215-14, første gang 20. august.

Legg merke til at vi skal være i Niels Henrik Abels Hus, høyblokken tvers overfor Frederikke, i ellevte etasje. Det er et stykke fra HF-byggene - la oss beregne god tid første gang vi skal dit.

I timeplanen står det for hver time hvilken tekst vi skal snakke om. Undervisningen er basert på at du har lest denne teksten grundig og tar den med til timen. Men du behøver ikke lese noe til aller første gang (20. august).

Vi sees.

Hilsen Hans-Olav og Helge