Eksamen: Tid og stad

Trekkfrist

23. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgåva: 7. desember kl. 11:00

Innleveringsfrist: 10. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – sjå rettleiingar for digital eksamen

Kvalifiseringsoppgåve

Eksamensresultatar

Du finn eksamensresultatane dine i Studentweb.

Meir om eksamen i dette emnet

Meir informasjon om eksamen i dette emnet finn du på emnesida.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 05:38