Pensum/læringskrav

Pensumliste NOR2111, høsten 2020

BOK

Hopper, Paul J. og Elizabeth Closs Traugott 2003 Grammaticalization. 2. utgave. Cambridge: Cambridge University Press. (ISBN: 0-521-80421-3) Kapitlene 1, 3, 5 og 6.

 

ELEKTRONISK TILGJENGELIGE ARTIKLER

Fløgstad, Guro Nore og Eli Anne Eiesland. 2019. Gender shift in a Norwegian diminutive construction. Nordic Journal of Linguistics 1-29.

https://www-cambridge-org.ezproxy.uio.no/core/journals/nordic-journal-of-linguistics/article/gender-shift-in-a-norwegian-diminutive-construction/628FB379D266D2BE4517C09A3897EB55 

Kinn, Torodd. 2014. Verbalt presens partisipp. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 32, 62–99. [38 s.] 

http://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/159

Lødrup, Helge. 2011. Hvor mange genus er det i Oslo-dialekten? Maal og Minne, 2:120–136. [16 s.] 

http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/522

Helge Lødrup. 2016. "Dekanus er i sentrum og sjekker larynks": Lærde substantiver med definitt tolking i norsk.  Maal og Minne 2, 31-50.

http://ojs.novus.no/index.php/MOM/issue/view/170/showToc

Norde, Muriel. 2006. Demarcating degrammaticalization: the Swedish s-genitive revisited. Nordic Journal of Linguistics 29.2, 201–238.

https://www-cambridge-org.ezproxy.uio.no/core/journals/nordic-journal-of-linguistics/article/demarcating-degrammaticalization-the-swedish-sgenitive-revisited/17573F2783244F36807AD700308E19CE

Vannebo, Kjell Ivar. 2003. Ta og ro deg ned noen hakk. On pseudocoordination with the verb ta 'take' in a grammaticalization perspective Nordic Journal of Linguistics 26, 165–193.

https://www-cambridge-org.ezproxy.uio.no/core/journals/nordic-journal-of-linguistics/article/ta-og-ro-deg-ned-noen-hakk-on-pseudocoordination-with-the-verb-ta-take-in-a-grammaticalization-perspective/D62FBD7FDCEDA783BAF882888A7DA8C0

Vindenes, Urd. 2015. ”Se å få deg et liv!” – om grammatikalisering og bruk av se-o- V-konstruksjonen i norsk. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 33: 63–88 [25 s.]

http://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/144/143

Westergaard, Marit og Yulia Rodina. 2016. Hvor mange genus er det i Tromsødialekten? Maal og Minne 159-89.

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/10733/article.pdf?sequence=3&isAllowed=y

 

TILGJENGELIG VIA NASJONALBIBLIOTEKET

Enger, Hans-Olav og Kristian Kristoffersen. 2000. Innføring i norsk grammatikk. Morfologi og syntaks LNU/ Cappelen. Kap. 6 og 7, s. 145 – 182. 

https://www.nb.no/items/064918d195bfeef3a7a505d4f4ac7c5c?page=0&searchText=Enger,%20Hans-Olav%20og%20Kristian%20Kristoffersen.%202000.%20Innføring%20i%20norsk%20grammatikk.%20Morfolog

 

VIL BLI GJORT TILGJENGELIG

Spilling, Eivor F., Marianne B. Sameien og Hans-Olav Enger. 2018. Making sense of grammatical variation in Norwegian. I: Antje Dammel, Matthias Eitelmann, Miriam Schmuck. Red: Reorganising Grammatical Variation. Diachronic Studies in the Retention, Redistribution and Refunctionalisation of Linguistic Variants, John Benjamins. Vil bli gjort tilgjengelig. [22 s].

 

Corbett, Greville G. 1998. Agreement. I: Andrew Spencer & Arnold M. Zwicky: Handbook of Morphology. Oxford: Blackwell, s. 191–206. [15s.]

Teleman, Ulf. 1987. Hur många genus finns det i svenskan? I Teleman, Ulf (utg.): Skolgrammatik på villovägar. Stockholm: Liber, s. 106–114. [8s.] (Tilgjengelig i Canvas)

Publisert 9. juni 2020 09:23 - Sist endra 15. sep. 2020 10:21