Pensum/læringskrav

Som oppslagsverk:

Jan Terje Faarlund, Svein Lie og Kjell Ivar Vannebo: Norsk referansegrammatikk, 1997.

Bøker, utdrag, artikler o.l.:

Beito, Olav.T. 1993. "Har alle endringar i eit morfologisk system opphav i innhaldsplanet?" I Jahr/ Lorentz (red.) Historisk språkvitenskap/ Historical Linguistics, s. 207-13.

Dyvik, Helge. 1979. "Omkring fremveksten av artiklene i norsk". I Maal og Minne, hefte 1-2, s. 40-78.

Enger, Hans-Olav. 2003. "Skandinavisk -s(t) en gang til: grammatikalisering fra klitikon til avledningsaffiks." I Jan Terje Faarlund (red.) Språk i endring. Indre norsk språkhistorie, s. 29-56.

Eriksson, Mats. 1992. "Ett fall av grammatikalisering i modern svenska: ba i ungdomars talspråk". I SoLiD, nr. 1, FUMS-rapport nr. 166, s. 1-29.

Faarlund, Jan Terje. 2003. "Reanalyse og grammtikalisering i norske infinitivskonstruksjonar." I Jan Terje Faarlund (red.) Språk i endring. Indre norsk språkhistorie, s. 57- 79.

Hopper, P. og E. Closs Traugott. 1993. Grammaticalization. Cambridge Textbooks in Linguistics. (256 s.)

Lundeby, Einar. 1994. "Om `utbrytningen´, dens opphav og innhold". I Jahr og Wiggen(red.) Norsk og nordisk. Festskrift på 80-årsdagen 3. Oktober 1994, s. 94-129.

Torp, Arne . 1999. Melding av Muriel Norde: "The history of the genitive in Swedish. A case study in degrammaticalization.". I Maal og Minne, hefte 1, s. 109-21.

Vannebo, Kjell Ivar. 2003. "Ta og ro deg ned noen hakk". On pseudocoordination with the verb ta (`take´) in a grammticalization perspective. Kommer i Nordic Journal of LInguistics. (Tidl. versjon i Faarlund (red.) 2003, s. 255-78).

Wijk-Andersson. 1997. "Begreppet grammatikalisering." I Språk & Stil, s. 19-35.

Publisert 7. mars 2005 20:22