Pensum/læringskrav

Kompendium:

Enger, Hans-Olav og Kristian Kristoffersen 2000 Innføring i norsk grammatikk. Morfologi og syntaks LNU/ Cappelen

Kompendium:

Dyvik, Helge 1979 Omkring fremveksten av artiklene i norsk. Språklig markering av referensielle forutsetninger. Maal og Minne 1-2 1979, 40-78.

Enger, Hans-Olav 2000 Verbendelsen -s i norsk bokmål: Bøying eller avledning? Norsk Lingvistisk Tidsskrift 18, 9–36.

Johannessen, Janne Bondi 2001 Sammensatte ord. Norsk lingvistisk tidsskrift 19, 59-93.

Artiklar:

Barðdal, Jóhanna, Kristian Emil Kristoffersen & Andreas Sveen. 2011. West Scandinavian ditransitives as a family of constructions: With a special attention to the Norwegian ‘V‑REFL‑NP’ construction. Linguistics 49 (1), 53–104. (51 s.) Lenke

Delsing, Lars-Olof. 2003. Syntaktisk variation i nordiska nominalfraser [i] Delsing, L., Vangsnes, Ø. & Holmberg, A. (Red.) Dialektsyntaktiska studier av den nordiska nominalfrasen. Novus: Oslo, s. 11-64. (53 s.) Lenke

Enger, Hans-Olav 2004 Scandinavian pancake sentences as semantic agreement. Nordic Journal of Linguistics 27, 5–34. Lenke

Johannessen, Janne Bondi 2008 Pronominal psychological demonstratives in Scandinavian: their syntax, semantics and pragmatics. Nordic Journal of Linguistics 31, 161- 192. Lenke

Josefsson, Gunlög. 2009. Peas and pancakes: On apparent disagreement and (null) light verbs in Swedish. Nordic Journal of Linguistics 32, 35-72. (37 s.) Lenke

Julien, Marit & Helge Lødrup. Kommande Dobbel passiv og beslektede konstruksjoner i skandinavisk. (Fronter)

Haugen, Tor Arne. 2009. To typar verbalpartiklar i norsk. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 27, 239-266. (27 s.) (Fronter)

Publisert 3. okt. 2012 14:46 - Sist endra 12. des. 2012 14:53