Eksamen: Tid og stad

Trekkfrist

6. mai

Eksamensordning

skriftleg eksamen.

Tid: 20. mai kl. 14:30 (4 timer).

Oppmøte: 30 minutter før eksamen begynner.

Stad: Sal 4D Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – sjå rettleiingar for digital eksamen

Kunngjering av eksamensresultat: 11. juni

Muntlig framlegg

Kunngjering av eksamensresultat: 11. juni

Eksamensresultatar

Du finn eksamensresultatane dine i Studentweb.

Meir om eksamen i dette emnet

Meir informasjon om eksamen i dette emnet finn du på emnesida.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. jul. 2020 15:46