Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NOR2116 - Høst 2011

Ny melding på Fronter

Eg har lagt ei ny melding på Fronter. Elles kan de klikke dykk inn her og kikke litt på ein tekst me skal sjå på i neste time.

Beste helsing Arne

24. okt. 2011 00:09

Revidert versjon av undervisningsplanen

Eg har no gjort ein del viktige endringar i undervisningsplanen, som eg dermed håpar kan bli den tilnærma endelege versjonen. Så bed eg om orsaking for alt rotet!

Med sjølvkritisk helsing

Arne

PS: Alle på kurset er hjarteleg velkomne til å ete mat(pakke) i lag med kursleiaren og andre deltakarar frå ca. kl. 11.15 før fredagstimane. Me snakkast!

Beste helsing

Arne

11. sep. 2011 20:20

Ete føremiddagsmat/lunsj i lag i kantina i Georg Morgenstiernes hus?

Som de har sett, begynner undervisninga i dette emnet kl. 12.15, dvs. akkurat på den tida då eg trur mange av oss plar ta ein matbite. Ettersom det ikkje går for oss som skal vere med på emna NOR2116/4116 dette semestret har eg eit framlegg til ein hyggeleg start på undervisninga. Rett utanfor undervisningsrommet vårt, nr. 141 i Georg Morgenstiernes hus, er det ei fin kantine. No på fredag 26. august kl. 11.15, kjem eg til å setje meg her med matpakke + eventuell kjøpemat og kaffi, og dersom fleire har lyst til å slå lag med meg, ville det vere veldig hyggjeleg. Dersom dette slår an, kan me gjere det til ein fast tradisjon heile semestret.

Velkomne til hyggeleg kaffidrøs før me set i gang for alvor!

Med optimistisk helsing Arne

22. aug. 2011 15:42