Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NOR2116 - Høst 2012

Muntlig eksamen i NOR2116 avholdes mandag 10. og tirsdag 11. desember mellom 09:30 og 15:30 i seminarrom 2 og 5 i P.A. Munchs hus.

Se den detaljerte timeplanen som ble sendt på e-post i dag for nærmere informasjon om når du er satt opp.

26. nov. 2012 16:15

Avlysing av undervisning på NOR2116/4116 31. oktober

På grunn av Fagleg-pedagisk dag 31. oktober blir eg dessverre nøydd til å avlyse undervisninga denne dagen.

Helsing Arne

24. okt. 2012 13:41

Fronterrom "Fellesrom for NOR2116 og NOR4116 HØST 2012"

Eg har fått melding om frå ein av dykk om at de ikkje kunne finne det eg har lagt ut på Fronter. Dersom dette gjeld deg, er det nok fordi du ikkje har logga deg inn på fellesrommet for NOR2116 og 4116, for eg legg alt materiale ut der og berre der. Håpar det løyser dei eventuelle problema de måtte ha med dette; elles må de seier frå!

Beste helsing Arne

5. sep. 2012 16:44