Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

15. mai

Eksamensordning

Mappeinnlevering.

Innleveringsfrist: 29. mai kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 19. juni

Obligatorisk oppgave

Kunngjøring av eksamensresultater: 19. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mai 2020 03:51