Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NOR2140 - Vår 2004

Undervisningen er våren 2004 slått sammen med undervisningen i emnet NOR1140 Sakprosa, og pensumlisten er endret i denne forbindelse. Den reviderte pensumlisten ble lagt ut på nettet 18.2.04.

1. mars 2004 01:00