Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NOR2150 - Høst 2010

Semesteroppgåveteksten for haustsemestret 2010

er no lagd inn på Fronter.

25. okt. 2010 20:15

Fellesrom på Fronter for NOR2150 og 4150

No er det oppretta fellesrom for dei to færøyskemna, og eg har lagt inn litt undervisningsmateriell. Meir kjem etter kvart!

Helsing Arne

29. aug. 2010 23:37

Hei alle saman!

Velkommen til færøyskkurset! No er den detaljerte undervisningsplanen klar, men det er ein førebels versjon, som vil bli utfylt meir etter kvart. I mellomtida kan de for det første kjøpe kompendiet der de finn mest heile pensum; det er i to delar og er til sals i kompendieutsalet i Akademika.

Dersom de alt no vil møte færøysk kultur der både eldgammal og ny tradisjon flyt saman, kan de dessutan alt no kikke litt på dette

Og her er teksten!

Beste helsing Arne

16. aug. 2010 00:06