Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er både praktisk og teoretisk innrettet. Studentene oppøver praktiske ferdigheter i å vurdere tekster, både norsk fagprosa og norske skjønnlitterære genrer. De får også innsikt i litteraturteoretiske retninger samt stilistikk og retorikk. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene utvikler ferdigheter i analyse av litterære og språklige virkemidler i en tekst, og i å bedømme utviklingsmuligheter i en (uferdig) tekst.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det kreves en viss litteraturhistorisk oversikt og god kjennskap til litteraturvitenskapelig metode.

Undervisning

Seminarundervisning med én dobbelttime undervisning i 12 uker. I tillegg kommer 3 lese-/skriveuker, fordelt gjennom semesteret, i alt 15 uker. Frammøte er obligatorisk (75 %). Studentene skal skrive tre korte oppgaver, én på ca. 3 sider (ca. 7000 tegn) og to på ca. 5 sider (ca. 12 000 tegn) hver, som skal godkjennes av faglærer. Tema for oppgavene tar utgangspunkt i pensum og bestemmes av student og faglærer i samarbeid.

Godkjent obligatorisk aktivitet er i tillegg gyldig i de to neste semestrene emnet blir tilbudt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Karakteren Bestått gis for aktiv deltakelse på seminaret og godkjente oppgaver.

Eksamen må avlegges i undervisningssemesteret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Dette emnet vil bli nedlagt juni 2008.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)