Pensum/læringskrav

Pensumlisten er under redigering, og opplysningene kan foreløpig avvike fra det som vil være gjeldende.

Skjønnlitteratur

Matias Faldbakken: The Cocka Hola Company. Skandinavisk misantropi, 2001.

Trude Marstein: Elin og Hans, 2002.

Hanne Ørstavik: Presten, 2004.

Knausgård, Karl Ove: Min kamp bind 1, 2009.

Johan Harstad: Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet, 2005.

Carl Frode Tiller: Innsirkling, I, 2007.

Kristina Stoltz: Æsel, 2011.

Susanna Alakoski: Svinalängorna, 2006.

Mirjam Kristensen: Et rikt liv, 2009.

Kompendium Samtidslitteratur NOR2311

Skjønnlitteratur

Primærtekster teori

Sennett, Richard: "Slutten på den offentlige kulturen", i Intimitetstyranniet 1992, ss. 5-21.

Esping-Andersen, Gøsta: "What is a welfarestate", i The three worlds of welfare capitalism, 1990. 1-12.

Barthes, Roland: "Virkelighetseffekten". In: Moderne litteraturteori. En antologi, 2003. 73-79.

Baumann, Zygmunt: "Forord. Om å være lett og flytende", i Flytende modernitet, 2000.

Behrendt, Poul: "Første del" i Dobbeltkontrakten. En æstetisk nydannelse. Gyldendal 2006

Behrendt, Poul: "Den hemmelige note. En introduktion" i Den hemmelige note. Ti kapitler om små ting der forandrer alt. Gyldendal 2007

Foucault, Michel: "Hva er en forfatter?" In: Kittang (et al eds): Moderne litteraturteori. En antologi, 2003. 287-302.

Haarder, Jon Helt: "Ingen fiktion, bara reduktion". In: TFL 4/2007, 77-92.

Haarder, Jon Helt: "Hullet i nullerne". In: Passage 63/2010, 25-45.

Kjerkegaard, Stefan (et al eds): "Introduktion". In: Selvskreven - om litterær selvfremstilling, 2006. 7-18

Røssaak, Eivind: Kapittel 2 og 6 fra Selviakttakelse - en tendens i kunst og litteratur, 2005. 27-40 og 91-98. Lenke

Vassenden, Eirik: "Forstår vi samtidslitteraturen?" og "Myter om samtidslitteraturen". In: Den store overflaten. Tekster om samtidslitteraturen, 2004. 11-17 og 18-31.

Vassenden, Eirik: "Hva er 'samtidslitteratur', og hvorfor leser vi den? Noen begrepshistoriske og fagkritiske bemerkninger". In: Edda 4/2007, 357-371

Sekundærtekster teori

http://www.kritiker.nu/debatt.php?subaction=showfull&id=1220719670&archive=&start_from=&ucat=1&.

Annen anbefalt litteratur

Andersen, Per Thomas: Tankevaser. Om norsk 1990-tallslitteratur, 2003.

Bauman, Zygmunt: Flytende modernitet, 2001 (2000). Vidarforlaget Kulturbibliotek.

Behrendt, Poul: Dobbeltkontrakten. En æstetisk nydannelse, 2006. Gyldendal. Hele boken.

Haarder, Jon Helt: "Til døden skiller jer ad Claus Beck-Nielsen (1963-2001) - en posthum selvbiografi". Last ned Pdf-fil

Haarder, Jon Helt: Det særlige forhold vi havde til forfatteren: Mod en teori om performativ biografisme Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift Vol 8, Nr 1 s. 2-16.

Per Thomas Andersen: Norsk litteraturhistorie, 2. utgave, 2012

Farsethås, Ane: Herfra til virkeligheten, 2012

Norheim, Martha: Røff guide til samtidslitteraturen, 2007.

Tjønneland, Eivind: Knausgård-koden, 2010.

Vassenden, Eirik: Den store overflaten. Tekster om samtidslitteraturen, 2004.

Publisert 26. mars 2012 07:01 - Sist endret 2. nov. 2012 10:24