Beskjeder

Publisert 8. des. 2014 13:00

Eksamensoppgåva er no publisert til høgre på sida: "Eksamensoppgåve NOR2311". Lykke til!

Publisert 8. des. 2014 09:26

Kjære studentar,

 

Eksamen blir publisert kl.13 på semester sida. De vil då finne oppgåva til høgre felt under "heimeeksamen". Oppgåva skal leverast i 2 papirkopiar til ekspedisjonen  ved ILN. Fullstendig informasjon om innlevering ved ILN finn de her: http://www.hf.uio.no/iln/studier/ressurser/innlevering/index.html

Lykke til!

Publisert 13. aug. 2014 13:45

Kære studenter

Vi ønsker jer velkommen til NOR2311 tirsdag d. 19. august. Her skal vi hilse på hinanden, præsentere kurset - fagligt og praktisk - og påbegynde arbejdet med at gennemgå Eirik Vassendens artikel ”Hva er samtidslitteratur og hvorfor leser vi den?. Noen begrepshistoriske og fagkritiske bemerkninger”. Link til artiklen finder i på timeplanen og i pensumlisten. Læg mærke til at den kun kan lastes ned fra en UiO maskine! 

Vi forventer, I har læst teksten, som er grundlæggende for kurset, så vi sammen kan diskutere den.

Vel mødt!

på vegne af lærergruppen Aasta Bjørkøy, Annika Myhr, Barbro Opset, Silje Svare, Sten-Olof Ullström

Gitte Mose