Pensum/læringskrav

Bøker

Primærlitteratur

Bildøen, Brit. 2015. Sju dagar i august. Oslo: Samlaget.

Hjorth, Vigdis. 2016. Arv og miljø Oslo: Cappelen.

Høyer, Ida Hegazi. 2015. Fortellingen om øde. Oslo: Tiden.

Linnestå, Aasne. 2012. Morsmål. Oslo, Aschehoug.

Lothe, Ingvild. 2016. Hvorfor er jeg så trist når jeg er så søt. Oslo: Kolon.

Rimbereid, Øyvind. 2011. Jimmen. Oslo: Gyldendal.

Salinas, Veronica. 2016. Og. Oslo: Cappelen Damm.

Stridsberg, Sara. 2004. Happy Sally. Stockholm: Bonnier.

Teori

Moi, Toril. 2013. Språk og oppmerksomhet. Oslo: Aschehoug.

Kompendium

Teori

Nussbaum; Martha C. 2016. Litteraturens etikk. Del I: «Den narrative forestillingsevne». Oslo: Pax, s. 25–57.

Howarth, William. 1996. «Some Principles of Ecocriticism». I Cheryll Gltofelty og Harold Fromm (red.): The Ecocriticism Reader. Landmarks in Literary Ecology. Athens: University of Georgia Press, s. 69–91.

Haarberg, Jon. 2017. Nei, vi elsker ikke lenger. Litteraturen og nasjonen. Kapittel 9: «Nasjonallitteraturens svanesang». Oslo: Universitetsforlaget, s. 213–238.

Kongslien, Ingeborg. 2009. «Translingval fantasi – nordiske forfattarar som skriv på andrespråket». I Nordand: Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 2009, 1 (4), s. 31–52.

Sjklovskij, Viktor B. 2003. «Kunsten som grep». I Atle Kittang et al. (red.): Moderne litteraturteori. En antologi. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget, s. 13–28.

 

Elektroniske tekster

Andersen, Per Thomas. «'Der syddrå boble.' Om Øyvind Rimbereids dikt Jimmen (2011)». I Jonas Bakken og Elisabeth Oxfeldt (red.). Åpne dører mot verden. Oslo, Universitetsforlaget, s. 181–194: https://www.idunn.no/apne-dorer-mot-verden/der-syddra-boble.-om-oyvind-rimbereids-dikt-jimmen-2011 <https://www.idunn.no/apne-dorer-mot-verden/der-syddra-boble.-om-oyvind-rimbereids-dikt-jimmen-2011

Claudi, Mads B. 2018. «Historien, estetikken og etikken. Tre lesninger av Sara Stridsbergs Happy Sally». I Edda, nr. 2018, 1 (105), s. 44–62: https://www.idunn.no/edda/2018/01/historien_estetikken_og_etikken

Culler, Jonathan. 2008. «Why Lyric?». I PMLA, 2008, 1 (123), s. 201–206: https://www.jstor.org/stable/25501839

Langås, Unni. 2016. «’22. juli’. Litterære konstruksjoner av et nasjonalt traume». I European Journal of Scandinavian Studies 2016, 1 (46), s. 81–102: https://browzine.com/articles/59076438

Lundberg, Liv. «Tekstens etiske øyeblikk.» https://blogg.uit.no/llu001/bibliografi/essays/

Oxfeld, Elisabeth. 2017. «‘Gebrokken’. Refugees, Trauma, and Poetry in Aasne Linnestå’s Morsmål (2012)». I Samlaren (138), s. 5–22: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1187312/FULLTEXT01.pdf

Vassenden, Eirik. 2007. «Hva er samtidslitteratur». I Edda, nr. 2007, 4 (94), s. 357–371: https://www.idunn.no/edda/2007/04/hva_er_samtidslitteratur_og_hvorfor_leser_vi_den_-_noen_begrepshistoriske_o

Publisert 28. mai 2020 10:30 - Sist endret 28. mai 2020 18:54