Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Eksamensordning

3-dagers hjemmeeksamen

12. juni til  15. juni

Oppgaven skal leveres i tre eksemplarer (NB! Ikke i plastmapper, bare stiftet) på ekspedisjonskontoret (rom 203 HW) som har åpent mellom kl.12.30 -15.

Forsiden skal inneholde: Kandidatnummer (hentes fra StudentWeb) i øvre høyre hjørne, emnekode, emnenavn, semester og år, samt oppgavens tittel. NB! Ikke kandidatens navn! Alle sider skal nummereres.

Egenerklæring (fuskeskjema) skal leveres på eget ark sammen med oppgaven. Du finner skjemaet på: http://www.hf.uio.no/kvalitetsreform/obligerklaering

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest en uke før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Kunngjøring av eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.